Kočevska je občinski časopis, ki izhaja 22. dne v mesecu oziroma po 22. v kolikor je to vikend in sicer enkrat mesečno, razen v avgustu. 

Odgovorna urednica časopisa Kočevska je univerzitetna diplomirana novinarka Petra Šolar. Pomočnik urednice in novinar je Žarko Nanjara, za lektoriranje skrbi Saša Erjavec Kobe, oblikovanje in prelom časopisa za Center za mladinsko kulturo izvaja Marko Vovk, s strani občine pa za vsebine skrbi Katja Godeša, višja svetovalka za odnose z javnostmi, informiranje in protokol.

Vsebina časopisa Kočevska ponuja različna področja od gospodarstva, športa, kulture, novic iz šolskih klopi, zanimivosti, osrednjega intervjuja ter še veliko drugih novic s širšega področja Kočevske.

Časopis Kočevska v elektronski obliki:

Kočevska, št. 29 - januar 2018
Kočevska, št. 30 - februar 2018
Kočevska, št. 31 - marec 2018
Kočevska, št. 32 - april 2018
Kočevska, št. 33 - maj 2018
Kočevska, št. 34 - junij 2018
Kočevska, št. 35 - julij 2018
Kočevska, št. 36 - september 2018
Kočevska, št. 37 - oktober 2018
Kočevska, št. 38 - november 2018
 
Kočevska, št. 18 - januar 2017
Kočevska, št. 19 - februar 2017
Kočevska, št. 20 - marec 2017
Kočevska, št. 21 - april 2017
Kocevska, št. 22 - maj 2017
Kočevska, št. 23 - junij 2017
Kočevska, št. 24 - julij 2017
Kočevska, št. 25 - september 2017
Kočevska, št. 26 - oktober 2017
Kočevska, št. 27 - november 2017
Kočevska, št. 28 - december 2017
 
Kočevska št. 7 - januar 2016
Kočevska št. 8 - februar 2016
Kočevska št. 9 - marec 2016
Kocevska st. 10 - april 2016 
Kocevska st. 11 - maj 2016
Kočevska št. 12 - junij 2016
Kocevska št. 13 - julij 2016
Kocevska št. 14 - september 2016 
Kocevska_st.15 - oktober 2016
Kocevska_st.16 - november 2016
Kocevska_st.17 - december 2016
 
Časopis Kočevska št. 1 - junij 2015
Časopis Kočevska št. 2 - julij 2015
Časopis Kočevska št. 3 - september 2015
Časopis Kočevska št.4 - oktober 2015
Časopis Kočevska št.5 - november 2015
Časopis Kočevska št. 6 - december 2015

 

Pravila za izrabo prostora v časopisu Kočevska v času predvolilne kampanje:
Pravila (objavljeno 25. 9. 2018)
Prostor je možno zakupiti v novembrski številki, ki bo izšla 13. novembra 2018.

Oglasni prostor in cenik:
Kocevska dimenzije oglasov 1 
Kocevska dimenzije oglasov 2
Cenik

Programska zasnova časopisa

Trženje: Matej Kosten, matej.kosten@gmail.com (040 652 837)