Kočevska je občinski časopis, ki izhaja 22. dne v mesecu oziroma po 22. v kolikor je to vikend in sicer enkrat mesečno, razen v avgustu. 

Odgovorna urednica časopisa Kočevska je univerzitetna diplomirana novinarka Petra Šolar. Pomočnik urednice in novinar je Žarko Nanjara, za lektoriranje skrbi Saša Erjavec Kobe, oblikovanje in prelom časopisa izvaja Marko Vovk, s strani občine pa za vsebine skrbi Katja Godeša, višja svetovalka za odnose z javnostmi, informiranje in protokol.

Vsebina časopisa Kočevska ponuja različna področja od gospodarstva, športa, kulture, novic iz šolskih klopi, zanimivosti, osrednjega intervjuja ter še veliko drugih novic s širšega področja Kočevske.

Časopis Kočevska v elektronski obliki:

2019:
Kočevska, št. 40 - januar 2019
Kočevska, št. 41 - februar 2019
Kočevska, št. 42 - marec 2019

2018:
Kočevska, št. 29 - januar 2018
Kočevska, št. 30 - februar 2018
Kočevska, št. 31 - marec 2018
Kočevska, št. 32 - april 2018
Kočevska, št. 33 - maj 2018
Kočevska, št. 34 - junij 2018
Kočevska, št. 35 - julij 2018
Kočevska, št. 36 - september 2018
Kočevska, št. 37 - oktober 2018
Kočevska, št. 38 - november 2018
Kočevska, št. 39 - december 2018

 
2017:
Kočevska, št. 18 - januar 2017
Kočevska, št. 19 - februar 2017
Kočevska, št. 20 - marec 2017
Kočevska, št. 21 - april 2017
Kocevska, št. 22 - maj 2017
Kočevska, št. 23 - junij 2017
Kočevska, št. 24 - julij 2017
Kočevska, št. 25 - september 2017
Kočevska, št. 26 - oktober 2017
Kočevska, št. 27 - november 2017
Kočevska, št. 28 - december 2017
 
2016:
Kočevska št. 7 - januar 2016
Kočevska št. 8 - februar 2016
Kočevska št. 9 - marec 2016
Kocevska st. 10 - april 2016 
Kocevska st. 11 - maj 2016
Kočevska št. 12 - junij 2016
Kocevska št. 13 - julij 2016
Kocevska št. 14 - september 2016 
Kocevska_st.15 - oktober 2016
Kocevska_st.16 - november 2016
Kocevska_st.17 - december 2016
 
2015:
Časopis Kočevska št. 1 - junij 2015
Časopis Kočevska št. 2 - julij 2015
Časopis Kočevska št. 3 - september 2015
Časopis Kočevska št.4 - oktober 2015
Časopis Kočevska št.5 - november 2015
Časopis Kočevska št. 6 - december 2015

Oglasni prostor in cenik:
Cenik
Trženje: Matej Kosten, matej.kosten@gmail.com (040 652 837)

Programska zasnova časopisa