Kulturno dediščino Kočevske zaznamujejo sledovi kočevskih Nemcev, ki so zapustili neizbrisen pečat pokrajini, pa tudi dogajanja med 2. svetovno vojno in po njej, ki je trajno preoblikovala kulturno krajino dežele. Stavbe in spomeniki pripovedujejo zgodbe o kulturnem življenju nekoč in danes, o nekdanjih in sedanjih prebivalcih Kočevske, o njihovem načinu življenja in razmišljanja.

Najzanimivejše kotičke Kočevske nam odkriva vse več naravoslovnih učnih poti in planinskih poti. Popeljejo nas skozi gozdove, mimo gozdnih rezervatov, ruševin nekdanjih vasi ...

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje

TZO 62
1330 Kočevje

Odgovorna oseba: Vesna Malnar Memedovič

Spletna stran: www.kocevsko.com
Informacije: info@kck.si

Javni zavod za šport Občine Kočevje

Trg zbora odposlancev 30
1330 Kočevje
Tel.: (01) 8931326
Fax: (01) 8951830

info@sport-kocevje.si
www.sport-kocevje.si

Direktor: Janez Maršič

Pokrajinski muzej Kočevje

Prešernova ulica 11
1330 Kočevje
Tel.: (01) 895 03 03
Fax: (01) 895 03 05

www.pmk-kocevje.si

Direktorica: Vesna Jerbič Perko

Knjižnica Kočevje

Trg zbora odposlancev 26
1330 Kočevje
Tel.: (01) 893 13 20
Fax: (01) 893 19 36

www.knjiznica-kocevje.si

Direktorica: Cirila Pekica

JSKD območna enota Kočevje

Območna izpostava JSKD Kočevje
Ljubljanska 26
1330 Kočevje
Tel.: (01) 895 08 10
Faks: (01) 895 08 11
E-pošta: oi.kocevje@jskd.si
www.jskd.si

Območna izpostava JSKD Kočevje pokriva kulturno dejavnost na območju občin Kočevje, Kostel in Osilnica. Koordinator OI JSKD Kočevje je Matevž Novak.