V zadnjem obdobju sta to področji po katerih se vrednoti nek kraj. V Kočevju smo tu na repu, v prometnih povezavah pozabljeni od mnogih, sama infrastruktura pa je dokaj revna. To sta področji, ki ju je potrebno nujno izboljšati s sodelovanjem vseh nas.

Komunala Kočevje

Tesarska ulica 10
1330 Kočevje

Tel: 01 895 12 60
Fax: 01 895 16 97
E-pošta: info@komunala-kocevje.si
www.komunala-kocevje.si

Direktor: Marko Kljun

Dežurni telefoni:
Pokopališče in pogrebna služba: 041 681 188
Energetika; 041 455 523
Cestna služba (javne površine); 041 689 696
Mestno pokopališče; (01) 89 51 205
Uprava; (01) 89 50 340, (01) 89 51 260

Hydrovod d.o.o.

družba za komunalno dejavnost
Ljubljanska c. 38
1330 Kočevje

Centrala: (01) 8938 170
Reklamacije: (01) 8938 176
Soglasja: (01) 8938 182

Fax: (01) 8938 184
Dežurna služba: (051) 319 800
E-pošta: hydrovod@hydrovod.si
www.hydrovod.si

Direktor: Antun GAŠPARAC, univ.dipl.inž.grad.
Tehnični vodja: Rado DEVJAK, inž.str.
Vodja finančne službe: Dušan JUSTIN, univ.dipl.ekon.

Kočevski les - družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.

Trata XIV 6A
1330 Kočevje

Tel: 01 89 38 241
Fax: 01 89 38 230
E-pošta: info@kocevski-les.si
www.kocevski-les.si

Direktor: Aleš Marolt

Elektro - Distribucijska enota Kočevje

Cesta na Trato 6
1330 Kočevje

Tel.: (01) 230 46 00
Fax: (01) 230 46 01

E-pošta (direktor): vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si
E-pošta (tajnica): ljubica.vesel@elektro-ljubljana.si
http://www.elektro-ljubljana.si/kocevje

Zavod za gozdove

Večna pot 2
1001 Ljubljana

Tel: +386 (01) 470 00 50
Fax: +386 (01) 423 53 61
E-pošta: zgs.tajnistvo@zgs.gov.si
www.zgs.gov.si

Območna enota Kočevje

Rožna ul. 39, 1330 Kočevje
Vodja: Bojan Kocjan
Tel.: 01 89-55-276
Fax: 01 89-55-275
E-pošta: zgs.tajnistvo@zgs.gov.si
www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/kocevje

AVRIGO D.O.O.

Javni linijski in turistični avtobusni prevozi
Reška cesta 1, 1330 Kočevje, Slovenija

Tel: +386 (0)1 893 80 50
Fax: +386 (0)1 893 80 56
E-pošta: stojna@siol.net

Direktor družbe: Andreja Martič

www.integral-kocevje.si

AMZS - Poslovna enota Kočevje

Podjetniško naselje 14
1330 Kočevje

www.amzs.si/kocevje