Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Dom Jurček

Cesta na Stadion 5,
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 31 030

Center za socialno delo Kočevje

Ljubljanska cesta 25
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 38 380
Fax: (01) 89 38 390

Davčna uprava RS, Davčni urad Kočevje

Ljubljanska cesta 10
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 39 110

Energetsko svetovanje

Ljubljanska cesta 7
1330 Kočevje

Tel.: 041 681 669
GSM: 031 722 901
www.kocevje.ensvet.com

Gasilska zveza Kočevje

Roška cesta 10
1330 Kočevje

Tel.: (01) 8931 600

Geodetska uprava RS, pisarna Kočevje

Kidričeva ulica 5A
1330 Kočevje

Te.: (01) 89 30 070

Hydrovod d.o.o.

družba za komunalno dejavnost
Ljubljanska c. 38
1330 Kočevje

Centrala: (01) 8938 170
Reklamacije: (01) 8938 176
Soglasja: (01) 8938 182

Fax: (01) 8938 184
Dežurna služba: (051) 319 800
E-pošta: hydrovod@hydrovod.si

www.hydrovod.si 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kočevje

Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje

Tel.: (01) 8950 810

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Enota Kočevje

Rožna ulica 39
1330 Kočevje

Tel.: (01) 8953 876

Lovska družina Kočevje, Lovski dom

Mahovnik 90
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 52 173

Klub kočevskih študentov - KLUKŠ

Tomšičeva cesta 13
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 50 000

Komunala Kočevje d.o.o.

Tesarska ulica 10
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 51 260, (01) 8951 205

Notarka: Mag. Nina Češarek

Trg Zbora odposlancev 66
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 55 615
Fax: (01) 89 55 616

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zunanji oddelek v Kočevju

Trg Zbora odposlancev 18
1330 Kočevje

Te.: (01) 89 51 144

Okrajno sodišče v Kočevju

Ljubljanska 26
1330 Kočevje

Tel.: (01) 893 93 10
Fax: (01) 895 45 97
E-mail: urad.ojkoc@sodisce.si
www.sodisce.si

Predsednik sodišča: Blaž Volf

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje

Trg zbora odposlancev 72
1330 Kočevje

Tel.: 01 620 8470
Fax: 01 895 06 15
E-pošta: info@rc-kocevjeribnica.si
www.rc-kocevjeribnica.si

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izpostava Kočevje

Rožna ulica 39
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 39 210

Upravna enota Kočevje

Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje

Tel: (01) 893 8300
www.upravneenote.gov.si/kocevje

Načelnik: Roman Kladošek, univ.dipl.prav.

Veterinarska ambulanta Lesdog d.o.o.

Cesta v Log 14
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 55 633

Veterinarska postaja Kočevje d.o.o.

Roška cesta 4
1330 Kočevje

Tel.: (01) 893 14 20, 050 621 920

Zavarovalnica Tilia d.d., predstavništvo Kočevje

Ljubljanska cesta 20
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 38 360

Zavarovalnica Triglav d.d., predstavništvo Kočevje

Trg Zbora odposlancev 66
1330 Kočevje

Tel. (01) 895 36 30

Zavod za zaposlovanje RS Urad za delo

Trg zbora odposlancev 2
1330 Kočevje

Tel.: 01 893 96 10

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, izpostava Kočevje

Ljubljanska cesta 25
1330 Kočevje

Tel.: (01) 89 51 036

Župnijski urad Kočevje

Trg Zbora odposlancev 3
1330 Kočevje

Tel.: (01) 895 07 10