Na spletni strani Občine Kočevje vam želimo ponuditi čim več uporabnih podatkov in informacij o dogajanju v Kočevju ter vse potrebne obrazce in vloge, ki jih potrebujete.

Za še boljše sodelovanje pa vas vabimo, da z nami delite svoje mnenje in pobude, prek spletne povezave Pobude občanov