01.06.2016, je vrata odprl Turistično informacijski center Kočevje, ki se nahaja v Turističnem kompleksu Jezero, na naslovu Trdnjava 3, Kočevje. 
Namen ustanovitve nove info točke je zbiranje turistične ponudbe v Zeleni destinaciji Kočevsko
ter osveščanje o njej. Predstavlja tudi spominke domače in umetnostne obrti ter promovira ponudnike v naši občini. 

Postati želimo informativni center, kamor se bodo zlivale vse kulturne, turistične, športne in ostale informacije.

TIC Kočevje je odprt, vsak dan, od ponedeljka do nedelje, med 08:00 in 20:00 uro.  
 

E-mail: info@visitkocevsko.com

tel 08 382 17 62
Veselimo se vašega obiska!