Razpisi in javna naročila

Razpisi/20. 6. 2016
Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2016
Javno naročilo/14. 6. 2016
JN002573 - zamenjava oken, Kolodvorska 10, Kočevje
Javno naročilo/14. 6. 2016
Ogrevanje - zamenjava instalacij v kineti Osnovne šole Zbora odposlancev
Javno naročilo/14. 6. 2016
Obnova in ureditev obstoječega razvoda centralnega ogrevanja (gradbena dela) v avli Osnovne šole
Javno naročilo/1. 6. 2016
Javni poziv promotorjem št. JN 002085/2016-A01-
Razpisi/1. 6. 2016
  Slovenski podjetniški sklad je 27.5.2016 objavil javni razpis
Razpisi/17. 5. 2016
Javni poziv za sofinanciranje posebnih skupin na področju investicij
Razpisi/10. 5. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kur
/10. 5. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kur
Razpisi/6. 5. 2016
Javni razpis - ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Razpisi/19. 4. 2016
JN000561/2016-A01 - Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti z
Razpisi/21. 3. 2016
   
Javno naročilo/18. 3. 2016
Javno naročilo "Dobava električne energije"
Razpisi/18. 3. 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju turizma v Občini Kočevje za leto 2016
Razpisi/18. 3. 2016
Javni poziv za oddajo gostinskega lokala v objektu KCK
Razpisi/17. 3. 2016
Razpisa za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Strani