Razpisi in javna naročila

Razpisi/7. 3. 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju...
Razpisi/1. 3. 2016
"Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja tematskih poti v letu 2016"
Javno naročilo/24. 2. 2016
Rekonstrukcija občinske ceste in komunalne infrastrukture na delu ulice Trata XIII"
Razpisi/18. 2. 2016
Javni natečaj Naj spominek Kočevske za leto 2016.
Javno naročilo/4. 2. 2016
JN sekundarno kanalizacijsko omrežje v Željnah in ostale komunalne infrastrukture.
Razpisi/29. 1. 2016
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje...
Razpisi/28. 1. 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju dela z mladimi v 2016
Razpisi/27. 1. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih...
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javni razpis - Mladinski hotel v Kočevju
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javno naročilo SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE ŠALKA VAS
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javni razpis Novogradnja pomožnih objektov za potrebe Turističnega kompleksa jezero
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javni razpis - Mladinski hotel v Kočevju
Javno naročilo/27. 1. 2016
JAVNO NAROČILO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI KOČEVJE V LETIH 2015 IN 2016
Javno naročilo/27. 1. 2016
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE OŠ OB RINŽI
Javno naročilo/27. 1. 2016
GRIČEK - KOMUNALNO OPREMLJANJE
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javno naročilo UREJANJE IN IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA »KOČEVSKA«

Strani