Razpisi in javna naročila

Razpisi/19. 4. 2016
JN000561/2016-A01 - Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti z
Razpisi/21. 3. 2016
   
Javno naročilo/18. 3. 2016
Javno naročilo "Dobava električne energije"
Razpisi/18. 3. 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju turizma v Občini Kočevje za leto 2016
Razpisi/18. 3. 2016
Javni poziv za oddajo gostinskega lokala v objektu KCK
Razpisi/17. 3. 2016
Razpisa za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
Javno naročilo/14. 3. 2016
Izdelava celostne prometne strategije v Občini Kočevje
Razpisi/7. 3. 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju...
Razpisi/1. 3. 2016
"Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja tematskih poti v letu 2016"
Javno naročilo/24. 2. 2016
Rekonstrukcija občinske ceste in komunalne infrastrukture na delu ulice Trata XIII"
Razpisi/18. 2. 2016
Javni natečaj Naj spominek Kočevske za leto 2016.
Javno naročilo/4. 2. 2016
JN sekundarno kanalizacijsko omrežje v Željnah in ostale komunalne infrastrukture.
Razpisi/29. 1. 2016
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje...
Razpisi/28. 1. 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju dela z mladimi v 2016
Razpisi/27. 1. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih...
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javni razpis - Mladinski hotel v Kočevju

Strani