Razpisi in javna naročila

Javno naročilo/28. 7. 2016
Javno naročilo št. JN004177/2016-W01 - Javna razsvetljava-novogradnja
Razpisi/8. 7. 2016
8.7.2016/ Javni poziv promotorjem k oddaji vlog JZP
Razpisi/6. 7. 2016
6.7.2016/ Javni poziv zasofinanciranje pokroviteljstva župana
Razpisi/1. 7. 2016
Drugi javni razpis -za pospeševanje razvoja gospodarstva
Razpisi/22. 6. 2016
Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij
Razpisi/22. 6. 2016
Javni poziv - počitniško delo
Razpisi/20. 6. 2016
Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2016
Javno naročilo/14. 6. 2016
JN002573 - zamenjava oken, Kolodvorska 10, Kočevje
Javno naročilo/14. 6. 2016
Ogrevanje - zamenjava instalacij v kineti Osnovne šole Zbora odposlancev
Javno naročilo/14. 6. 2016
Obnova in ureditev obstoječega razvoda centralnega ogrevanja (gradbena dela) v avli Osnovne šole
Javno naročilo/1. 6. 2016
Javni poziv promotorjem št. JN 002085/2016-A01-
Razpisi/1. 6. 2016
  Slovenski podjetniški sklad je 27.5.2016 objavil javni razpis
Razpisi/17. 5. 2016
Javni poziv za sofinanciranje posebnih skupin na področju investicij
Razpisi/10. 5. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kur
/10. 5. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kur
Razpisi/6. 5. 2016
Javni razpis - ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Strani