OBČINA KOČEVJE / Projekti

Projekti

Več informacij kmalu ...

Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ in je eden izmed treh slovenskih projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje na razpisu LIFE+ 2013.

Več: http://life-kocevsko.eu/

Vse pogostejša in močnejša neurja in druge naravne nesreče nas opominjajo, da postajajo klimatske spremembe del našega vsakdana. Občina Kočevje je pristopila k aktivnemu obvladovanju klimatski sprememb na področju zaščite kulturne dediščine in se vključila v projekt ProteCHt2save.

V tem mednarodnem projektu so povezani raziskovalci s področja naravnih nesreč, klimatskih sprememb ter kulturne dediščine. Odgovorili bodo na vprašanje, kakšno klimo lahko pričakujemo na Kočevskem čez 20 ali 50 let. Občina Kočevje bo ena prvih v Srednji Evropi, ki bo vzpostavila time za reševanje kulturne dediščine ter pripravila nesodobnejše načrte zaščite in reševanja premične in nepremične kulturne dediščine v nujnih primerih.

Projekt traja od julija 2017 do junija 2020, vanj pa je vključenih 10 partnerskih organizacij iz Srednje Evrope.

Več o projektu si lahko ogledate na: www.interreg-central.eu

 

Obiščite: www.zuzemberk.front-lab.net

 

Obiščite: www.soriko.si

Več informacij: www.curscolapis.si