SPV – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kočevje

 • 1. Klemen KOVAČIČ – predstavnik šol - predsednik

 • 2. Branko ŠAVER – predstavnik AMD Kočevje
 • 3. Toni VLAŠIČ - predstavnik organizacij civilne družbe
 • 4. Mitja LAVRIČ – predstavnica Vrtca Kočevje
 • 6. Marjan HOČEVAR – predstavnik ZŠAM Kočevje
 • 7. Tomaž HROVAT – predstavnik Komunale Kočevje
 • 8. Andrej NAMLIH – predstavnik CGP NM, enota Kočevje
 • 9. Marjan BLATNIK – Občinsko redarstvo
 • 10. Sebastjan KUŽNAR, Predstavnik PP Kočevje

Svet za varnost občanov Občine Kočevje

1.Predrag Bakovič–  predsednik
2.Božidar Peteh - član
3.Peter Kotar - član 
4.Anton Fabjan - član
5.Dalibor Debartoli - član
6.Damir Marinč - član

Krajevni častni odbor Starosti prijazna občina

 1. Milena Lautar
 2. Ana Kosten
 3. Alenka Bunderla
 4. Jože Oberstar
 5. Anton Prelesnik
 6. Slavka Janša
 7. Mihael Petrovič st.
 8. Milan Mlakar
 9. Zlatica Arko
 10. Anton Fajfar
 11. Grega Mohorič
 12. Irena Robič
 13. Ivanka Bižal
 14. Nuša Bakovič
 15. Ana Pevec Hočevar
 16. Lidija Kavran Štrbac
 17. Mojca Volf
 18. Živa Ogorelec

Svet za invalide Občine Kočevje:

 1. Vesna Markoš – predsednica, Društvo invalidov Kočevje
 2. Lilijana Štefanič, Občina Kočevje
 3. Milena Lautar, Društvo invalidov Kočevje
 4. Lucija Höferle, Društvo invalidov Kočevje
 5. Miranda Dekleva, Center za socialno delo Kočevje
 6. Marjeta Drobnič, Zdravstveni dom Kočevje
 7. Branko Merhar, Recinko d.o.o. Kočevje
 8. Liljana Kotnjek, Želva d.o.o. Ljubljana
 9. Tina Žnidaršič, Sožitje Kočevje
 10. Zvonimira Klobučar, Šent Kočevje
 11. Anita Kovačik, Urad za delo Grosuplje, Ribnica, Kočevje
 12. Andrej Pažur, Župnijska Karitas Kočevje
 13. Alenka Bunderla, Območno združenje Rdečega križa Kočevje
 14. Jožica Pečnik, OŠ Ljubo Šercer
 15. Barbara Šlemer, OŠ Ljubo Šercer

Dokumenti:

 1. Sklep o podelitvi listine Občina po meri invalidov
 2. Analiza stanja 14.2.2015
 3. Akcijski načrt
 4. Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta Občina po meri invalidov