Občanke in občani!

Vaše pobude in vprašanja lahko pošljete na naslov obcina@kocevje.si.

Strokovne službe Občine Kočevje bodo vašo pobudo, vprašanje ali predlog preučile na nanj odgovorile.

Pobude in vprašanja OBRAZEC