Mesto Kočevje je upravno, gospodarsko in kulturno središče Kočevske.

Kočevska leži med Loško in Ribniško dolino na severu, Belo Krajino na vzhodu ter Kolpo in Čabranko na jugu. Zavzema površino 555,4 km2 površine, v 86 naseljih v občini Kočevje pa živi 16.558 prebivalcev.

Kočevska pokrajina spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije in tudi Srednje Evrope. 90% pokrajine pokrivajo gozdovi, med katerimi prevladujejo dinarski gozdovi jelke in bukve.

Kočevsko zaznamuje posebna zgodovina. Skoraj 600 let so tu živeli kočevski Nemci, ki so predstavljali kulturni in jezikovni otok sredi slovenskega ozemlja. Spomini nanje živijo še danes po deželi, največ pa jih je shranjenih v Pokrajinskem muzeju. Le-ta domuje v nekdanjem Sokolskem, danes Šeškovem domu, kjer je leta 1943 zasedal zbor odposlancev slovenskega naroda.

Vizija in poslanstvo

Kočevju in Kočevskemu bi radi vrnili, kar sta nekdaj že imela – položaj pomembnega regionalnega središča, ki bo omogočal visoko življenjsko raven svojim prebivalcem, dobro počutje domačinom in našim obiskovalcem ter skladen razvoj vseh aktivnosti - tako posameznikov, kot skupin.

Kočevsko – tu, kjer smo doma

Občina Kočevje je največja občina v Republiki Sloveniji in predstavlja največjo zalogo lesne biomase. Gre za ozemlje, ki ga krasijo sklenjeni gozdovi, neokrnjena narava in izjemen turistični potencial. Velikost pa predstavlja tudi naravne omejitve: vzdrževanje zahtevne instrastrukturne mreže zaradi razpršene poselitve občine ter podedovana oddaljenost občine od glavnega mesta Ljubljane, kar se odraža v podhranjenosti investicij v cestno in železniško ter elektronsko omrežje ...

Zato je temeljni cilj tega mandata izboljšati prav to! Prioriteto imajo nadgradnja in izgradnja državne ceste do Ljubljane, ponovna oživitev železniške povezave do glavnega mesta ter omogočiti dostop do svetovnega spleta prebivalcem Kočevske. Z investicijami v komunalno infrastrukturo želimo izboljšati kvaliteto bivanja v Občini Kočevje ter tudi na ta način privabiti potencialne investitorje. Posvetili se bomo sonaravnem bivanju, kar uresničujemo preko projekta kogeneracije (soproizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije), racionalni porabi energije ter ekološkem kmetovanju.


FOTO - Marjan Artnak, Kočevski gozdovi

Pri vseh projektih, ki se jih lotevamo, nismo pozabiti na v bistvu največji kapital Kočevskega in to so domači ljudje, tisti, ki živijo in ustvarjajo doma, pa tudi tisti,ki so v Ljubljani in drugod, ki so dosegli izjemne rezultate in imajo za seboj izjemne kariere. Pomembno sporočilo vseh je mogoče povzeti v enem stavku – pripravljeni smo sodelovati pri razvoju Kočevskega in vse znanje ter ideje bodo slišane.

Turistična ponudba Kočevske temelji na treh področjih turistične ponudbe: zgodovinska dejstva, naravne danosti in športni turizem. Mesto bo postalo turistično atraktivno tudi preko obuditve in investicij v kočevsko jezero.


FOTO - Marjan Artak, Jezero

Oblikovana bo celostna podoba Kočevske, občina pa bo prevzela koordinacijo obstoječih turističnih ponudnikov ter za posamezne nerazvite turistične panoge zagotovila pobudo pri njenem razvoju. Občina bo aktivno sodelovala pri promociji turistične ponudbe Kočevske tako v Sloveniji, kot v tujini ter zagotovila podporo za kvalitetno elektronsko predstavitev kočevskega turizma.

Prepričani smo, da bo s temi ukrepi mesto Kočevje in z njim Občina Kočevje postala pomembno regionalno središče, kar ji tako po zgodovinski plati kot tudi velikosti pritiče.


FOTO - Vasja Marinč

Prišel je čas, ko imamo priložnost združiti znanje, modrost, sposobnosti, ustvarjalnost, inovativnost in marljivost. Te na Kočevskem nikoli ni primanjkovalo! Primanjkovalo pa je združevanja in sodelovanja. Če bomo povezani, bo pot lažja, predvsem pa uspešnejša. Najprej se moramo povezati mi, ki tu delamo in živimo, da se bomo kasneje lahko aktivno povezovali s sosednjimi regijami, Slovenijo, Evropo.

Zato tudi pravimo – skupaj zmoremo!