Kratek povzetek vsebinske zasnove

Mnogi poklici, so slabše družbeno ovrednoteni in posledično za mlade manj zanimivi. Veliko teh poklicev ima tudi manj ugodne delavne pogoje, ki pa se bodo s razvojem digitalizacije zagotovo  spreminjali. Smo pred industrijsko preobrazbo, ki bo pospešeno uvajala digitalizacijo na področju razvoja tehnologij kot poklicnega izobraževanja. Prav tako pričakujemo gospodarsko rast, ki bo posledično ustvarjala zahteve po delovni sili in seveda novih poklicnih profilih. S tem je treba mlade seznanjati dovolj zgodaj, da se pripravljajo za izobraževanje na področjih, kjer bo pričakovan trend zaposlovanja. Obveščanje mladih o prihajajočih priložnostih mora biti na način in v okolju kjer sedaj oni komunicirajo- spletno okolje in ustrezne oblike izražanja. MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je s študenti fakultete in študenti partnerskih fakultet, s podjetjem Kovinar Kočevje in OOZ Ljubljana Vič zasnovala projekt, ki  način komuniciranja prilagaja generacijam, ki se odločajo za poklice – v tem primeru deficitarne poklice - na enega od načinov, ki je med mladimi že sedaj razširjen.

Financer projekta je Republika Slovenija in Evropski socialni sklad.

Namen projekta je pripraviti rešitev, ki bo povezovala podjetnike in mlade, ki bi si želeli pridobiti poklic, ter se zaposliti. V ta namen je nastala računalniška platforma - FB stran – kjer bodo podjetniki in obrtniki lahko promovirali svoje poklice, mladi pa bodo lahko postavljali vprašanja in pridobivali nove informacije ter se tako neposredno povezali s potencialnimi delodajalci.

Cilj projekta je izdelati FB platformo s primeri predstavitve nekaterih deficitarnih poklicev in na njej vzpodbuditi začetek komuniciranja med akterji poklicnega usmerjanja in zaposlovanja.

PRIREDITEV V KOČEVJU

Namen srečanja je predstavitev projektnih rezultatov, njihova evalvacija in oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj projektnih aktivnosti.

Prireditev bo potekala na Osnovni šoli OB RINŽI Kočevje, v sredo 21. junija 2017 med 9.30 in 12.00 uro.

Vsebina prireditve

  • Predstavitev vsebine projekta in projektnega pristopa (MLC Ljubljana) – plenarno v veliki dvorani
  • Odnos Občine in delodajalcev do reševanja vprašanja deficitarnih poklicev in poklicnega usmerjanja – plenarno v veliki dvorani – ocene razmer na kočevskem poda župan in prisotni delodajalci in usmerjevalci
  • Predstavitev digitalnega pristopa pri seznanjanju z deficitarnimi poklici in zaposlitvenimi priložnostmi in idejne rešitve pristopa (študenti in mentorji) – plenarno v veliki dvorani
  • Delo v skupinah (študenti, osnovnošolci in strokovnjaki iz prakse) – delo v skupinah
  • Evalvacija ugotovitev – študenti, vabljeni, strokovnjaki iz prakse

Vljudno vabljeni, da s svojo prisotnostjo prispevate k večji kreativnosti pri iskanju rešitev na področju deficitarnih poklicev v kočevski regiji!