Kulturna / tematska leta župan Občine Kočevje razglasi na prireditvi ob kulturnem prazniku Deklica s piščalko.

Župan Občina Kočevje je leta 2011 imenovanju komisijo za pripravo strategije Občine Kočevje na področju razvoja in promocije kulture in kulturne dediščine Kočevske, ki ki je med drugim zaupal, da preuči tematske predloge za  imenovanje kulturnih let. Tematska, oziroma kulturna leta, so tako zaživela  v zadnjih treh letih in so prav posebna oblika obeleževanja in vrednotenja naše skupne duhovne vsebine.  Prvo tovrstno leto 2011,  je bilo imenovano Jarmovo leto in je bilo posvečeno akademskemu kiparju Stanetu jarmu, umetniku, katerega  delo je dalo naši sredini neizbrisen pečat in je pomemben del naše kulturne identitete. Naslednje leto, 2012,  je bilo Hufnaglovo leto. Ime, katerega zven in pomen je bil za marsikoga  nepoznan. Danes pozna ime Leopolda Hufnagla večina, od otrok v vrtcu, pa do njihovih staršev, saj so marsikaterega njih prav najmlajši poučili, kdo je bil ta gozdarski strokovnjak in kakšen pomen ima njegovo delo za naše okolje. Nujno se je ozreti vase tudi tu in zdaj. Zato smo preteklo leto 2013 poimenovali Leto vizij.Leto 2014 je bilo razglašeno za Kozlerjevo leto. Leto 2015 smo posvetili 500 letom puntarska na Kočevskem.

Leto 2016 pa je župan razglasil za Leto vode in luči.