Očistimo Slovenijo 2012

DEL AKCIJE OČISTIMO SLOVENIJO 2012 BO TUDI OBČINA KOČEVJE! PRIDITE Z NAMI!

OČISTIMO SLOVENIJO 2012!

 24. marca 2012 bo drugič v zgodovini Slovenije organizirana enodnevna vseslovenska prostovoljska okoljska akcija, ki nosi ime »Očistimo Slovenijo 2012«. Omenjeni projekt, ki ga vodijo številni prostovoljci društva Ekologi brez meja v sodelovanju s številnimi partnerji, se tokrat širi na globalno raven, in sicer v sklop globalne pobude World Cleanup 2012. Gre zanajvečjo prostovoljsko okoljsko akcijo v zgodovini človeštva.

 Cilji projekta »Očistimo Slovenijo 2012«:

- 24. marca 2012 povezati 250.000 prostovoljcev v skupni okoljski akciji;

- ozaveščati, izobraževati in opolnomočiti javnosti na področju ravnanja z odpadki; vsak posameznik lahko spreminja svet;

- odstraniti iz narave 10.000 ton komunalnih odpadkov oz. eno 20-litrsko vrečo za vsakega prebivalca Slovenije;

- posodobiti register divjih odlagališč;

- povezati 1.000 organizacij, da aktivno sodelujejo v projektu;

- krepiti prostovoljstvo v vseh segmentih družbe.

  

O projektu Očistimo svet 2012: World Cleanup 2012

 Številne prostovoljske organizacije in skupine prostovoljcev širom po svetu so del največjega okoljskega prostovoljskega projekta v zgodovini človeštva z imenom Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012), katerega skupni cilji so odstranjevanje nezakonito odloženih odpadkov, združevanje in ozaveščanje ljudi. Priprave trenutno potekajo v več kot 70 državah sveta, cilj globalnega projekta pa je povezati prostovoljce v vsaj 100 državah sveta, ki bodo iz narave odstranili preko 3 milijone ton odpadkov in pomagali ustvariti svetovni register odlagališč nelegalno odloženih odpadkov. Projekt Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012) bo sestavljen iz vrste enodnevnih čistilnih akcij na ravni držav ali velikih mest, te pa se bodo zvrstile od 24. marca do 25. septembra 2012.

Ideja za ta projekt je zrasla iz državljanske pobude Let’s Do It!, ki je 3. maja 2008 v Estoniji povezala 50.000 prostovoljcev, da so v samo 5 urah na območju celotne države odstranili iz narave 10.000 ton odpadkov (v običajnih okoliščinah bi država za to potrebovala 3 leta in več kot 22 milijonov EUR). Video posnetek o modelu enodnevnega čiščenja države se je virusno razširil po spletu, projekt pa je doslej ponovilo že 15 držav. V čistilnih akcijah je skupno sodelovalo že več 2,4 milijona prostovoljcev, udeležba pa je v posameznih državah predstavljala od 4 – 14 % prebivalstva. Slovenija je bila izmed vseh držav po udeležbi daleč najboljša, saj nas je v čistilni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« v letu 2012 sodelovalo 270.000, kar je okoli 13,5 % prebivalcev.

 Video estonske akcije l. 2008: http://www.teeme2008.ee/?setlang=eng

Več o globalni akciji Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012): www.letsdoitworld.org

Playlista 5 videov različnih držav: http://youtu.be/LupKihuu0Cw

 

DEL TE AKCIJE BO TUDI OBČINA KOČEVJE! PRIDITE Z NAMI!

 Čistilne akcije predstavljajo pomemben del pri ozaveščanju in izobraževanju ljudi vseh generacij. Čistilne akcije same po sebi počasi, a vztrajno vršijo pritisk na ljudi, ki svoje odpadke odvažajo v naravo. Z njimi množica ljudi glasno »kriči« po tem, da je tako ravnanje nespodobno, nekulturno in nedopustno.

 V občini Kočevje so bile manjše čistilne akcije v preteklosti, vezane na manjše, organizirane skupine ljudi, vseskozi prisotne. Slednje so bile vezane na manjša območja, a njih sporočilo je bilo jasno: »Smeti ne sodijo v naravo!«.

Prva večja, bolj organizirana, čistilna akcija je bila organizirana leta 2006, ko smo prvič v čistilno akcijo povezali mlade iz osnovnih in srednjih šol. Čistilna akcija »Poberimo smeti skupaj« (tako smo jo poimenovali leta 2006) je leta 2009 prerasla v najbolj množično čistilno akcijo v Sloveniji. V čistilni akciji »Naredimo Kočevje zeleno« je sodelovala 810 ljudi. Leta 2010 je sledila prva vseslovenska čistilna akcija »Očistimo slovenijo v enem dnevu«. 17. aprila 2010 je k čistilni akciji v Občini Kočevje pristopilo 1864 občank in občanov. Na deponijo v Mozlju je bilo pripeljanih skupno 105 – 110 ton odpadkov. Naslednje leto smo čistilno akcijo organizirali na lokalnem nivoju. V akciji »Očistimo Kočevsko 2011«je sodelovalo 1360 ljudi.

Zgoraj zapisano samo po sebi govori, da nam v Kočevju ni vseeno za naravo in da obstaja množica ljudi, ki jih upravičeno skrbi za jutri njihovih otrok. In nenazadnje, nikakor ne smem pozabiti omeniti razumevanje in posluh za tovrstne akcije na Občini Kočevje, podjetju Komunala Kočevje d.o.o in Zavodu za gozdove Kočevje, ki tovrstne akcije podpirajo ter omogočajo, da omenjene akcije živijo in so organizirane na način, ki daje rezultate.

 V naši občini smo tako že večkrat pokazali, da znamo stopiti skupaj in prevzeti odgovornost za svoj kraj, da si želimo v skrbi za čistejše okolje pokazati, da lahko skupaj naredimo več, spreminjamo, dvignemo ozaveščenost.. Zato smo tudi letos aktivno pristopili k organizaciji čistilne akcije »Očistimo Slovenijo 2012« na lokalnem nivoju in se tako pridružili množici ljudi, katere sporočilo je jasno in vse glasnejše.« Skrbi nas za naš jutri – želimo, da je ta človeka vreden.«

Ker skupaj zmoremo več, pozivam vse k skrbnejšemu ravnanju z odpadki, k skrbnejšemu odnosu do narave ter vas vabim, da se pridružite letošnji čistilni akciji »Očistimo slovenijo 2012« katere del bo v soboto, 24.3.2012, tudi občina Kočevje.

In naši cilji v okviru čistilne akcije »Očistimo Slovenijo 2012«?

- 24. marca 2012 postati pomemben segment vseslovenske čistilne akcije in združiti 1500 in več prostovoljcev;

- ozaveščati, izobraževati in opolnomočiti javnosti na področju ravnanja z odpadki; vsak posameznik lahko spreminja svet;

- iz narave odstraniti polovico obstoječih divjih odlagališč (ca. 70 – 80 lokacij);

- nadaljevati s čiščenjem kraških jam in aktivnejše opozarjanje na perečo problematiko onesnaženega podzemlja na Kočevskem;

- nadaljevati s številnimi preventivnimi in preprečevalnimi akcijami in na ta način ozaveščati ljudi in varovati okolje v katerem živimo;

 - posodobiti in še naprej vzdrževati Register divjih odlagališč;

- povezati vse ustanove, katerih naloga in cilj je vzgoja in izobraževanje, vse društva in posamezne organizacije, da aktivno sodelujejo tako pri projektu kot tudi pri varstvu narave v prihodnje;

- krepiti prostovoljstvo v vseh segmentih družbe.

 V občini Kočevje je po zadnjih podatkih 205 lokacij divjih odlagališč. Največ, 69 odstotkov, je manjših divjih odlagališč (količina odpadkov: 1 – 10 m3), ki se nahajajo na mnogih, lahko dostopnih, lokacijah ob glavnih in gozdnih cestah, obračališčih, počivališčih itd. in so odraz človekove »majhnosti«. Odlagališča z ocenjeno količino odpadkov med 10 in 100 m3 predstavljajo četrtino vseh. Pogosto gre za deloma ali popolnoma zasute kraške jame, brezna, stara vaška odlagališča ali za pozabljene kupe gradbenega materiala. Večja odlagališča so v Kočevju v splošnem povezana s problematiko nelegalnih romskih naselij.

 Smeti in odpadki postajajo eden največjih problemov našega časa, a kljub temu ostajajo skoraj nevidni. Govorimo o slepi pegi ali skriti vesti naše družbe, pa čeprav jih vsak Slovenec proizvede več kot 3 tone na leto. Zastrašujoč trend rasti smeti in odpadkov (v Sloveniji je »med letoma 2002 in 2008 količina vseh nastalih odpadkov narasla za 55 %)  je posledica potrošniško naravnane družbe. Slednje naj podkrepim s podatkom, da večina izdelkov, ki jih kupimo, v roku 6 mesecev pristane v košu za smeti.. Odlaganje smeti v naravo je tako dokaz splošne neozaveščenosti, nezavedanja negativnih vplivov, tako na okolje kot na človeka, ter neodgovornosti posameznikov, ki kljub urejenemu odvozu odpadkov v naši občini, s svojimi odpadki onesnažujejo gozdove, vrtače, kraške jame in podzemlje.Smeti in odpadke je moč videti skoraj povsod tam kjer je možno smeti in odpadke odvreči na najbolj enostaven način: na in ob možnih postajališčih ob glavnih cestah, vzdolž gozdnih cest, v vrtače in tudi tam kjer smeti ostanejo skrite (kraške jame in brezna). Tu ostajajo tiha in skrita očem, a žarišča in možni potencialni viri velikih ekoloških katastrof. Saj veste v naravi je krog pretoka energije in snovi vseskozi sklenjen!

Smeti je na Kočevskem moč videti povsod: kup salonitnih plošč na Žagi Rog, ob gozdni cesti pod Stojno, kupi gradbenega materiala ob sprehajalni poti okrog Jezera, množica neregistriranih, karamboliranih vozil ob Rinži na Marofu, na Trati itd., s smetmi ali kanalizacijo napolnjena brezna, vzmetnice, sesalci, hladilniki in prikolice komunalnih odpadkov vzdolž  glavnih in gozdnih cest, pločevinke, plastična embalaža, cigaretne škatlice, ki jih mnogi odvržejo skozi okno avtomobila. Takih, bolj ali manj onesnaženih lokacij, je po mojih ocenah v naši občini okoli 300.

 Pridite z nami!

Prijavite sena spletni strani www.ocistimo.si ali na telefonskih številkah 08 387 88 56, 040 255 433. Prijavite sebe, ekipo, postanite partner ali pokrovitelj in postanite del neznanske pozitivne energije, ki je in bo še združila svet ter ga prestavila na višjo raven. Čistilna akcija je odlična priložnost za spoznavanje somišljenikov, za druženje in gradnjo skupinskega duha, hkrati pa boste naredili veliko dobrega za okolje.

Projekt lahko kot posameznikali v skupinipodprete na mnogo načinov:

  • prijavite se na čistilno akcijo in se je 24. marca 2012 udeležite,
  • posvojite odlagališče. Zberite ekipo in skupaj očistite eno odlagališče.
  • prijavite divja odlagališča na spletni strani register.ocistimo.si ali preko brezplačnega telefona 080 2262. Za pomoč pri iskanju ali prijavi odlagališč lahko pišete na popis@ocistimo.si ali se po pomoč obrnete na lokalnega koordinatorja.
  • prijavite zbirno mesto za prostovoljce in nudite pomoč pri usmerjanju prostovoljcev na posameznih zbirnih mestih ,
  • sodelujte in postanite del številnih spremljevalnih dejavnosti, ki potekajo v okviru projekta (natečaji, izzivi, nagradne igre, 
  • pomagajte pri organizaciji, lokalno ali za celo Slovenijo,
  • prispevajte finančno ali materialno (npr. preko SMS donacij),
  • skupaj z vašo organizacijo postanite uradni podpornik projekta,
  • širite glas o projektu in zraven povabite še družino, prijatelje, znance,
  • Imate prikolico, traktor ali kakšno drugo ustrezno vozilo? Pomagajte pri odvozu odpadkov.

Spremljajte www.očistimo.si, pokličite telefonski številki 08 387 88 56 in 040 255 433 ali pošljite elektronsko sporočilo na info@ocistimo.siza več informacij.

Sledite nam lahko preko: FB Ekologi brez meja,Twitter-ja @ocistimo, #ocistimo2012 in na Youtubu ocistimo.

Veseli bomo vašega sodelovanja.

Koordinatorka aktivnosti v občini Kočevje:

Tina Kotnik

E: tina.kotnik@zgs.gov.si

T: 041 657 393

Koordinator projekta:

Društvo Ekologi brez meja

E: info@ocistimo.si

T: 040 255 433

www.ocistimo.si

www.ekologibrezmeja.si


Datoteke:
Share
Kontakti

Občina Kočevje
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje

T: 01 893 82 20
F: 01 893 82 30
E: obcina@kocevje.si

Uradne ure

PON: 8.00 - 10.00 in 11.00 - 12.00
SRE: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
PET: 8.00 - 10.00 in 11.00 - 12.00

Občinska blagajna

PON: 7.30 - 10.00 in 11.00 - 13.30
SRE: 7.30 - 11.00 in 13.00 - 16.30
PET: 7.30 - 10.00 in 11.00 - 13.30

Copyright (C) Občina Kočevje 2011 | Izvedba: ENKI komunikacije | Pravno obvestilo | Piškotki