Časopis Kočevska je občinski časopis, ki izhaja vsakega 22.tega v mesecu.

Odgovorna urednica časopisa Kočevska je univerzitetna diplomirana novinarka Petra Šolar, pomočnica urednice/novinarka -  Bori Grabrovec Morse, lektorica Saša Erjavec Kobe, oblikovanje in prelom časopisa  za Center za mladinsko kulturo izvaja Marko Vovk, s strani občine pa je v uredništvo imenovana mag. Irena Škufca in tudi sicer na občini zadolžena za informiranje.

Vsebina časopisa Kočevska ponuja različna področja od gospodarstva, športa, kulture, novic iz šolskih klopi, zanimivosti, osrednjega intervjuja ter še veliko drugih novic s širšega področja Kočevske.

Časopis Kočevska v elektronski obliki:

Časopis Kočevska št. 1 - junij 2015
Časopis Kočevska št. 2 - julij 2015
Časopis Kočevska št. 3 - september 2015
Časopis Kočevska št.4 - oktober 2015
Časopis Kočevska št.5 - november 2015
Časopis Kočevska št. 6 - december 2015

Časopis Kočevska št. 7 - januar 2016

Časopis Kočevska št. 8 - februar 2016

Časopis Kočevska št.9 - marec 2016

Časopis Kocevska st. 10 - april 2016 1.pdf

Časopis Kocevska st. 11 - maj 2016.pdf

Časopis Kočevska št. 12 - junij 2016.pdf

Časopis Kocevska št. 13 - julij 2016.pdf

Kocevska št.14-september.pdf

Kocevska_st.15 - oktober.pdf

Kocevska_st.16-november.pdf

Kocevska_st.17 -_december_2016.pdf

Kočevska št.18 -  januar 2017.pdf

Kočevska_februar_št.19.pdf

Kočevska št. 20, marec 2017.pdf

Kočevska_st._21,_april_2017.pdf

Kocevska_št.22,_maj_2017.pdf

Oglasni prostor in cenik:

Kocevska dimenzije oglasov

Cenik